موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر

دانشجویان محترم ، آخرین مهلت پرداخت شهریه ترم تابستان روز دوشنبه مورخ 96/05/23 می باشد.بدیهی است عواقب عدم پرداخت شهریه بر عهده دانشجو می باشد و غیبت 3/16 برای دروس اخذ شده در سامانه درج خواهد شد.
جهت آشنایی با نحوه پرداخت آنلاین فایلهای راهنمای استفاده از پورتال را دانلود نمایید.